Om Oss

Vår ledstjärna - Noggrannhet för bästa driftsekonomi
Ett väl utfört jobb kräver engagemang och det gäller också för de relationer som uppstår i projekten. Vi gillar att arbeta i en positiv anda och gillar att lösa utmaningar. Vi är under hela processen enkla att komma i kontakt med och enkla att ha att göra med.

Närhet betyder i vårt fall maximal tillgänglighet – vi är organiserade så att vi alltid kan finnas tillhands när ni behöver oss.

Helheten viktig för resultatet
Helhet innebär att allt hänger ihop. Mätning, val av lösning, produkter, leveranstider, drift, service och ekonomi. Allt ska stämma överens med våra kunders krav och förväntningar.

Bra ventilationslösningar vår drivkraft
Dahniel Holmberg startade verksamheten 2001 och hade redan då under lång tid arbetat med ventilation. Sedan vartefter efterfrågan ökat har verksamheten utökats med fler medarbetare.

Personalen har full kompetens, engagemang och intresse för ventilationsarbeten. Vi stimuleras hela tiden av nya arbets-uppgifter för full service inom ventilation.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Ventdax Bil